9:00 - 13:00

15:00 - 18:00

C/ Bisbe Morgades, 4

08560 Manlleu

93 851 01 80

vedrunamanlleu@vedruna.cat

El DOIP

Departament d'Orientació i Intervenció Psicopedagògica

Un reforç a totes les etapes

Des del DOIP (Departament d’orientació i intervenció psicopedagògica) es vetlla per atendre totes les demandes relacionades amb el procés d’aprenentatge i amb el benestar psicològic i emocional de tots els alumnes.

L’escola compta amb una psicopedagoga i amb mestres de reforç a totes les etapes.

El principal objectiu de DOIP és tenir cura de l’alumnat que necessita una atenció personalitzada i específica per poder seguir el curs dels aprenentatges.

L’existència del DOIP s’emmarca dins la concepció on tots els infants i adolescents poden desenvolupar-se de forma integral.

Al DOIP es comparteixen experiències i diferents punts de vista sobre la diversitat i l’educació des d’un punt de vista psicopedagògic.

L’equip DOIP de cada etapa es reuneix periòdicament per analitzar, organitzar, resoldre, proposar idees, revisar, etc amb l’objectiu de gestionar els recursos per atendre la diversitat i pensar estratègies per assolir un òptim desenvolupament en el nostre alumnat.

Cada alumne/a te dret a rebre l’ajuda que necessita per poder avançar i que se’l valori segons els objectius dissenyats d’acord amb el seu ritme de desenvolupament o les seves dificultats d’aprenentatge.

El suport educatiu a les aules l’entenem des de l’atenció personalitzada i atenem les dificultats en que es troben els alumnes durant el seu pas per l’escola des de l’aula ordinària, des de l’aula de de reforç, en petit grup o de forma individualitzada.

Des del DOIP, juntament amb els tutors, també s’orienta a l’alumnat de 4t d’ESO en la presa de decisió dels estudis post obligatoris. Les famílies i els tutors poden trobar en el DOIP també un espai on analitzar les dificultats emocionals o psicològiques que poden anar sorgint en el procés de creixement dels infants i adolescents.

Des de la Psicopedagogia ens aturem a conèixer cada infant o adolescent entenent aquest procés de valoració com un procés basat en l’acompanyament i el diàleg, com a eines per solucionar aquelles situacions que no ens deixen avançar.

El diàleg amb les famílies és l’eina bàsica per comprendre junts les reaccions i els sentiments que ens mostren els infants mitjançant el seu comportament i les seves actituds. Si cal des del DOIP també s’ajuda a buscar ajuda fora de l’escola.

Per poder realitzar les seves funcions, el DOIP treballa colze amb colze amb l’equip de mestres i professors, els tutors i tutores, l’equip directiu i les famílies.

Un treball conjunt

Amb els altres DOIPs de les escoles Vedruna de Catalunya, per posar en comú experiències i continuar investigant tots junts com fer front als reptes relacionats amb el benestar psicològic dels infants i els adolescents en el seu pas per l’escola Vedruna.

En contacte amb l’EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic, del Consorci d’Educació), amb els serveis externs tant a nivell de salut (Pediatria, CSMIJ i centres privats de Psicologia o Logopèdia), com a nivell social (Serveis Socials) i de lleure (Casals, Centres Oberts).

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website