9:00 - 13:00

15:00 - 18:00

C/ Bisbe Morgades, 4

08560 Manlleu

93 851 01 80

vedrunamanlleu@vedruna.cat

Educació infantil

ELS MÉS PETITS DE L'ESCOLA

(DE 3 A 6 ANYS)

UNA ETAPA AMB CARÀCTER PROPI

Els nens i nenes d’aquesta etapa aprenen progressivament a ser autònoms, a comunicar-se i a pensar, a tenir iniciativa, ganes de descobrir l’entorn que els envolta i saber conviure amb els altres. Per fer-ho, l’escola proporciona un clima familiar proper i un entorn de confiança on els alumnes se senten acollits i motivats.

Són moments per fomentar la reflexió i la cohesió de grup. Les estones del bon dia i les assemblees són moments compartits entre tots els infants d’un mateix grup i la mestra. Moments per conèixer els companys/es, per respectar-se des de la diferència, per fomentar la cooperació i cohesió del grup. Moments de diàleg i de compartir vivències personals.

El treball per espais d’aula permet delimitar dins de l’aula, diferents espais on els infants poden realitzar diferents activitats de tipus cognitiu, manipulatiu, simbòlic i artístic. Les estones dels espais són moments de curiositat, creativitat i descoberta a través de diferents propostes. S’aconsegueix afavorir l’autonomia de cada infant i els diferents ritmes de treball. 

Els infants són els protagonistes quan interactuen amb els materials, circulen per tots ells i hi duen a terme les seves activitats. 

A les aules podem trobar els següents espais:

  • de la Calma: Moments en què es fomenta el gust i l’interès pels contes, les imatges, les històries. Són moments de recollida.
  • de lletres: Llegir i escriure són dues habilitats lingüístiques que s’han de desenvolupar juntament amb el parlar i l’escoltar. A Infantil, en aquest espai pretenem ajudar a desenvolupar aquestes habilitats des d’una perspectiva comunicativa i funcional, amb sentit.
  • l’artístic: Experimentació i manipulació autònoma de diverses tècniques artístiques; l’espai fomenta la creativitat i l’expressió lliure combinant el treball del traç.
  • el de construcció: Crear amb estructures amb diferents materials: troncs, pinyes, fustes, rulls de paper, pedres, etc. Els infants comproven i experimenten diferents qualitats dels materials: el pes, l’estabilitat… 
  • els minimons: Escenaris de joc on s’hi aboquen emocions, il·lusions, desitjos i fantasies. El joc amb les peces aporta grans dosis de pensament creatiu i col·laboratiu amb els companys/es.
  • dels Crics: on es treballen les matemàtiques en espais manipulatius i vivencials. S’ajuda als infants a estructurar el seu pensament i els continguts logicomatemàtics que els serviran de mitjà per conèixer el seu entorn amb l’ajuda d’Innovamat.

Moments per expressar-se i comunicar-se a través de l’art, on els alumnes experimenten i s’expressen a través de diferents llenguatges artístics: l’art plàstic i l’art visual. A partir de les diferents tècniques plàstiques (dibuix, pintura, modelatge…) i els materials que s’ofereixen, poden expressar-se creant les seves pròpies produccions. Al llarg de l’etapa coneixen les obres de diferents pintors.

Els tallers són una oportunitat per treballar en grups reduïts noves propostes, de materials o d’activitats. Responen a demandes o necessitats i es plantegen com a activitats a través de materials o propostes diferents de l’aula. Es barregen els infants d’I4 i I5, i els d’I3 entre ells, afavorint relacions noves i van passant pels diferents tallers una tarda a la setmana: Hort, jocs tradicionals, betes i fils, arts and crafts, robòtik’s, llums i ombres,..

El joc és l’activitat per excel·lència de l’infant, és una activitat natural i necessària per al seu desenvolupament integral (intel·lectual, psicomotor, sensorial, social i emocional)

El joc permet aprendre i créixer a través de l’experiència d’una forma natural i lúdica, dóna als infants la possibilitat d’imaginar, descobrir, experimentar, resoldre problemes o situacions amb creativitat, amb la llibertat de poder decidir i provar noves solucions. A través del joc els infants es relacionen, es coneixen i estableixen vincles entre ells.

El treball per projectes és una estratègia metodològica on s’aconsegueix que hi hagi una gran motivació i els infants són més autònoms en els seus aprenentatges. L’infant és actiu en el que va descobrint, això fa que la seva confiança i autoestima augmenti. Els continguts treballats estan contextualitzats i tenen un significat per l’infant. Al llarg de tota l’etapa  d’Infantil, els infants treballaran diferents projectes trimestrals i portaran a terme d’altres projectes que seran eixos transversals del curs.

La Duna és una eruga que els acompanya en el seu procés de creixement a través de l’educació en valors, emocions i sentiments. A partir dels contes, cançons, i petites activitats de reflexió els ajudem a identificar i gestionar les emocions, a conèixer i practicar els valors i a col·laborar amb tots els companys.

Anglès: Els infants aprenen significativament el vocabulari i les estructures dins del context globalitzat, a través de contes, cançons, joc simbòlic, activitats. La llengua anglesa s’introdueix des de P3, en un marc natural i amb sentit. Les propostes que realitzem les fem amb grups reduïts.

Psicomotricitat: Moment per desenvolupar diferents habilitats motrius en les sessions de psicomotricitat al gimnàs on disposem de material variat per realitzar les propostes de moviment.

Música i DansaTemps per educar la sensibilitat, descobrir la cançó, la dansa, l’audició, el ritme, la improvisació, l’educació de l’oïda i de la veu.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website