9:00 - 13:00

15:00 - 18:00

C/ Bisbe Morgades, 4

08560 Manlleu

93 851 01 80

vedrunamanlleu@vedruna.cat

Projectes

PROJECTES PER A UNA IDENTITAT PRÒPIA

aux-conversa-carme-252x252

AUXILIARS DE CONVERSA

Els auxiliars de conversa són nois i noies per a qui l’anglès és llengua materna i que col.laboren en el projecte multilingue de l’escola participant-hi 25 hores per setmana d’octubre a juny.

Es tracta d’una sol.lució dissenyada per incrementar l’exposició de l’alumnat a la llengua anglesa.

106

ENTORN GOOGLE (CHROMEBOOKS)

Els entorns virtuals d’aprenentatge són espais de trobada i comunicació a Internet on té lloc l’ensenyament i l’aprenentatge.

El projecte Chromebook s’aplica a l’escola des del curs 2014-15 amb la finalitat de poder utilitzar les noves tecnologies com a eina a les aules de forma àgil i eficaç. No es tracta de tenir un ordinador a l’aula, sinó d’una nova manera de treballar que té un munt d’avantatges.

Aquest projecte neix de la col·laboració de la Fundació Vedruna Catalunya directament amb Google, que és qui ens proporciona la infraestructura interna d’aquest sistema.

VEURE MÉS:

Un Chromebook és un ordinador, amb monitor, teclat… amb lleugeres diferències:

Utilitza el sistema operatiu Chrome OS que permet que l’ordinador s’engegui i estigui a punt de treballar en menys de 10 segons. Bàsicament és com si l’únic programa que hi ha a l’ordinador és un navegador Chrome.

Un usuari qualsevol simplement amb un usuari i contrasenya (de fet un correu electrònic subministrat per l’escola), accedeix a l’ordinador i a tots els seus documents i programes, estigui a on estigui, i sigui l’ordinador que sigui.

Tota la informació està al núvol, tot i que tenen un petit espai d’emmagatzematge propi.

I aquestes característiques aporten uns avantatges molt interessants:

No hi ha virus.

Emmagatzematge il·limitat a través de Google Drive.

Accés a totes les dades, documents i programes personals des de qualsevol dispositiu connectat a internet, sigui Chromebook, ordinador sigui quin sigui el sistema operatiu o dispositiu mòbil com Android o iOS.

Tot gestionat des de l’Escola, amb capacitat de recuperació immediata.

Utilitzem a les Escoles Vedruna ordinadors de gamma professional subministrats directament per HP amb servei tècnic específic, més resistents que els que podem trobar a les botigues.

Tenint darrera un gegant en el món tecnològic com Google!

santjoandeu

CONVENI VEDRUNA-CATALUNYA AMB SANT JOAN DE DÉU

Les escoles Vedruna de Catalunya i l’Hospital Sant Joan de Déu participen en un projecte conjunt de detecció de possibles trastorns d’aprenentatge en edats primerenques, per tal de poder intervenir el més aviat possible en l’alumnat i evitar així dificultats en l’adquisició dels aprenentatges acadèmics.

Els trastorns que s’estudien són la dislèxia (dificultat en la lectura i escriptura), la discalcúlia (dificultat en el càlcul) i el TDAH (dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat).

pagina-escola-verda-1-252x252

ESCOLA VERDA

La nostra escola va aconseguir el segell d’escola verda l’any 2015 i des de llavors fins ara hem treballat diferents aspectes que fan referència a la sostenibilitat amb plans d’acció anuals que hem anat renovant. Una comissió de professors de les diferents etapes es reuneixen periòdicament i vetllen per l’acompliment dels objectius marcats en cada pla.

lego-252x252

ROBÒTICA EDUCATIVA

La Robòtica Educativa és un sistema d’aprenentatge interdisciplinari que fa ús de robots com a fil conductor transversal per potenciar el desenvolupament d’habilitats i competències en l’alumnat.

L’aprenentatge amb robòtica educativa és interdisciplinari perquè amb ella es treballen de manera simultània diferents àrees. Tot i que no són les úniques, s’acostumen a identificar les anomenades disciplines STEAM: ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques. Val la pena fer èmfasi en la incorporació de l’art com a aspecte clau per generar innovació i creativitat en els processos.

Així mateix, la robòtica educativa possibilita treballar competències, actituds comportaments concrets com el treball en equip col·laboratiu, la iniciativa, la presa de decisions, l’esforç, la tolerància a la frustració l’autosuperació.

qualitat

QUALITAT

Des de la Fundació Vedruna Catalunya Educació es decideix l’aplicació d’un sistema de Gestió de la Qualitat basat en la norma ISO 9001:2015 com a eina per a estructurar, sistematitzar i millorar contínuament tant les relacions amb les nostres escoles, com amb tota la comunitat educativa (tant famílies i alumnes, com el nostre personal.

La Fundació Vedruna Catalunya Educació té com a finalitat la formació integral de la persona des d’una concepció cristiana de l’home, de la vida i del món, de manera que desenvolupi les capacitats dels alumnes en totes les seves dimensions, seguint la tradició pedagògica iniciada per Joaquima de Vedruna.

Logo-Glifing-200px

GLIFING

Glifing és un mètode que consisteix a la utilització de les TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació) per aplicar un programa d’entrenament de la lectura basat en una sèrie d’activitats que, presentades de forma lúdica, permeten als alumnes entrenar de manera intensiva i amena alhora. Gràcies al seu format lúdic, ens divertim mentre llegim i aprenem a llegir millor.

A Educació Infantil (P4 i P5) es treballen les activitats prèvies de lectura amb tot el grup-classe. A aquest treball grupal, a primària (de 1r a 3r) s’afegeix l’entrenament individual adaptat al ritme d’aprenentatge de cada alumne.

DICTAPP

Aplicació pionera per a la millora ortogràfica, adapta el treball de l’ortografia als nous temps i eines fent molt més efectiva i menys monòtona la feina de l’alumne.

La base teòrica no pot ser més actual: nova ortografia, màxim aprofitament de la tecnologia, atenció individual, autoaprenentatge…

logo_default

NINUS. Sistema de projecció interactiva

Els nens juguen i aprenen amb Ninus, individualment o en grup, interaccionant amb el terra interactiu mitjançant el moviment i els gestos del seu cos com aixecar un o dos braços, saltar, ajupir-se, i més.

Es tracta d’un recurs innovador que genera atenció i motivació en dinàmiques col·laboratives a l’aula.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website