9:00 - 13:00

15:00 - 18:00

C/ Bisbe Morgades, 4

08560 Manlleu

93 851 01 80

vedrunamanlleu@vedruna.cat

Educació primària

UNA ETAPA FONAMENTAL

(DE 6 A 12 ANYS)

Aprenem a partir de situacions reals

A l’etapa d’Educació Primària treballem a partir de situacions  d’aprenentatges. Les situacions d’aprenentatge són escenaris que presenten episodis que l’alumnat es pot trobar a la vida real.

Aquestes situacions s’utilitzen com a excusa per a desenvolupar els  aprenentatges dels infants d’una forma molt més vivencial.

Potenciem l’aprenentatge de les llengües a partir d’agrupacions flexibles, grups reduïts, treball per racons, amb material manipulatiu, codocència… utilitzant una metodologia que parteix de diferents situacions de la vida quotidiana per tal d’aconseguir un aprenentatge significatiu i vivencial. 

Es promou el plaer per la lectura en llengua catalana, castellana i anglesa per potenciar l’hàbit lector. 

Es treballa la metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) en diferents àrees per afavorir un aprenentatge integrat de la llengua anglesa, com per exemple Arts and Crafts i Physical Education. 

L’escola vetlla per un ensenyament de les matemàtiques manipulatiu seguint una metodologia comuna, Innovamat. Aquesta metodologia ofereix un treball de les matemàtiques contextualitzat i competencial  i proporciona un ampli ventall d’estratègies que faciliten l’avaluació personalitzada dels alumnes.

A l’àrea d’Educació Física es treballa amb multitud de materials i utilitzant diferents espais de l’entorn proper de l’escola. Utilitzem l’experimentació, el joc, l’esport i activitats multinivell per respectar el desenvolupament maduratiu de cada infant, al mateix temps que vetllem per la millora de totes les seves habilitats motrius, socials i personals. Es fa natació als cursos d’ I5, 1r i 2n de Primària.

Vivim, cada vegada més, en una societat que és oberta i plural, on conviuen diverses tradicions religioses, espirituals i laiques. Aprendre a conviure i a moure’s en aquesta realitat diversa és un repte que es planteja des de la visió educativa de la nostra escola. Per aquest motiu, es fa un treball de cultura religiosa per tal que els nostres alumnes disposin de les eines i coneixements culturals necessaris per interpretar tots els àmbits en els quals hi té presència la religió (música, arquitectura, escultura, pintura, astronomia, cinema…), a més de raonar i debatre sobre actituds i valors tant necessaris en el nostre món.

L’Educació Artística a l’escola aprofita la capacitat expressiva i comunicativa del  llenguatge artístic en totes les seves dimensions: visual, corporal, escènica, musical, performativa. 

Al llarg de l’etapa, es treballen diferents autors/es tant plàstics, com musicals o teatrals que permeten explorar diferents tècniques, estils i manifestacions culturals.

L’art esdevé  finalitat i vehicle per aprofundir i amplificar altres aprenentatges, aprofitant la seva força motivadora i la capacitat d’emocionar.

L’escola fomenta el treball per projectes diverses hores a la setmana. Considerem que és un aprenentatge autèntic ja que promou un tipus d’aprenentatge on l’infant construeix el seu propi coneixement incentivant diferents processos d’investigació. A partir d’aquesta metodologia els alumnes adquireixen estratègies per avaluar el què han après i com ho han après. Es tenen en compte els ODS i es promou el treball cooperatiu.

A la nostra escola apostem per fer un treball específic de les emocions i de l’expressió oral  en les diferents llengües.

El projecte Escola Atenta té com a objectiu la integració de la pràctica de l’Atenció Plena a l’escola, creant una cultura escolar de tranquil·litat, concentració i connexió. Els principals objectius del taller ‘Tirem l’Àncora’ són desenvolupar la consciència corporal i emocional, desenvolupar l’empatia i la comunicació amb els altres, afavorir les habilitats socials i les relacions socials i potenciar actituds de respecte, tolerància, empatia i assertivitat.

El taller ‘Parlem’ potencia l’expressió oral de les diferents llengües. Els principals objectius volen afavorir que l’alumnat guanyi  confiança i seguretat a nivell oral, facilitant-li estratègies de comunicació verbal i no verbal i respectar les intervencions que fan els companys/es.  

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website