Notícies

Comunico a la societat és també ser capaç de denunciar aquells fets que trepitgen els drets i llibertats de les persones.