Finalitat del lloc web de l’Escola El Carme Vedruna de Manlleu.

El lloc web de l’Escola del Carme és adreçat a la comunitat educativa de l’escola. La seva principal finalitat és posar a l’abast d’aquesta comunitat materials i procediments que, basats en les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, contribueixin a facilitar, actualitzar i millorar les estratègies pedagògiques per la qual cosa proporciona diversos serveis i eines que permetin connectar i afavorir la col·laboració entre els seus membres.

Política de privacitat:

Llei orgànica de protecció de dades personals

Segons el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, FPEV - El Carme Vedruna Manlleu, informa que les dades de caràcter personal seran incloses en un fitxer informatitzat creat i mantingut sota la responsabilitat de FPEV - El Carme Vedruna Manlleu

Els interessats podran exercir el seu dret d’accés, rectificació o cancel.lació de les seves dades quan ho creguin convenient.

FPEV - El Carme Vedruna Manlleu, es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades personals i del seu deure de guardar-les sense alterar, protegint-les de pèrdua o accés no autoritzat.

De la mateixa manera, FPEV - El Carme Vedruna Manlleu, es compromet a mantenir en la més estricte confidencialitat les dades contingudes en els béns propietat del client i/o relacionades amb l'activitat d'aquest.'

Fundació Privada Educativa Vedruna Barcelona


Escola El Carme Vedruna Manlleu
 

 

C/ BIsbe Morgades, 4

 

Telèfon 93 851 01 80 Fax: 93 850 60 87 

 

08560 MANLLEU

 

vedrunamanlleu@carmevedrunamanlleu.org


 

http://www.carmevedrunamanlleu.org