PROGRAMACIÓ GENERAL DE CENTRE (PGC)

«Els centres han d’elaborar la programació general anual d’acord amb el que estableix l’article 10 del Decret 102/2010, d’autonomia dels centres educatius, en la qual es recull la concreció de les prioritats i de tots els aspectes relatius a les activitats i el funcionament del centre per al curs escolar corresponent, dels diferents àmbits de l’autonomia del centre, incloses, si s’escau, les concrecions relatives als projectes, el currículum, les normes i tots els plans d’actuació acordats i aprovats i els serveis que es presten en tot l’horari escolar.

La programació general anual explicitarà les actuacions que es duran a terme, els recursos, els responsables i els mecanismes de seguiment de la seva implantació, així com els indicadors i procediments per a l’avaluació dels resultats, a partir dels indicadors del projecte educatiu.  La programació general anual del centre ha de ser coherent amb el projecte educatiu i s’ha de sotmetre a l’aprovació del consell escolar. La memòria anual recull el resultat de l’avaluació de l’assoliment dels objectius previstos en la programació general anual del centre. Correspon al consell escolar avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.

La titularitat del centre ha de garantir que la comunitat escolar és informada del contingut de la programació general anual i del resultat de la seva avaluació.»  (Resolució de 22 de juny de 2017, per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres per al curs 2017 2018)


Arxius d'interèsTambé et pot interessar...

TALLERS D'APRENENTATGE

Quan l'alumne esdevé protagonista

llegir més »

EMOCIONA'T

Programa d’Ensenyament i Aprenentatge Feliç (PEAF) a Educació Infantil i Cicle Inicial. El Programa d’Ensenyament i Aprenentatge Feliç (PEAF) es p...

llegir més »

PLA LECTOR

#ensagradallegir

llegir més »