EDUCACIÓ INFANTIL

La finalitat de l'educació infantil en el nostre centre és contribuir al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants en col·laboració amb les seves famílies, proporcionant-los un clima i entorn de confiança on se sentin acollits i amb expectatives d'aprenentatge, mitjançant una pedagogia activa.

Al currículum de l'Educació Infantil es presenten tres àrees de coneixement i experiència:

L'Àrea de Descoberta d'un mateix i dels altres, l'Àrea de Descoberta de l'entorn i l'Àrea de
Comunicació i llenguatges.

Tenint en compte totes les àrees caldrà crear uns espais d'aprenentatge globalitzats, establint relacions entre els continguts de les diferents àrees, a fi que es contribueixi al desenvolupament de les nenes i els nens, acostant-los a la interpretació del món, donant-hi significat i facilitant-los la participació activa.

 A continuació trobareu una breu explicació de cadascuna de les àrees:

1.   ÀREA DE DESCOBERTA D'UN MATEIX I DELS ALTRES

 La descoberta d’un mateix va estretament relacionada amb la descoberta de l’altre. Tot i que “l’altre” forma part de l’entorn, es vol subratllar la importància que té en la construcció d’un mateix, en la seva doble dimensió personal i comunitària, la necessàriainteriorització de l’altre per construir-se un mateix, i la qualitat del desenvolupament emocional i relacional quan aquest altre se sent com a part d’un mateix.

Els elements que se subratllen en aquesta àrea són:

✔ Descoberta del propi cos i de les seves possibilitats (motrius, perceptives, expressives

i relacionals).

✔ Descoberta de les pròpies necessitats i l’adquisició d’eines per a la seva resolució.

✔ L’expressió i la progressiva regulació de les emocions.

✔ L’establiment de relacions afectives i segures amb les altres persones, així com la progressiva construcció d’una identitat positiva que integra l’auto coneixement i l’autoestima.

 2.   ÀREA DE DESCOBERTA DE L'ENTORN

 Aquesta àrea posa el pes en la descoberta de l’entorn a través de l’exploració dels seus elements naturals i socials, de la curiositat i la iniciativa. Implica sensibilització, observació, manipulació, transformació, raonament i anàlisi progressiu, representació i evocació, gaudi i satisfacció, amb una concreció cada vegada més gran dels elements a descobrir i dels processos a realitzar d’acord amb les possibilitats exploratòries cognitives, motrius i comunicatives dels infants.

El currículum d'Educació Infantil considera les matemàtiques com a una eina per conèixer l’entorn. Per conèixer cal comparar, classificar, ordenar, definir, mesurar, comptar, fer transformacions, descriure, fer estimacions i comprovacions, representar, cercar estratègies, compartir-les amb els altres, trobar explicacions, justificar els raonaments, etc. I les matemàtiques aporten recursos per fer-ho.

 3.   ÀREA DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGES

L’infant va explorant, utilitzant i interioritzant els diferents llenguatges amb els quals es pot comunicar. Aquest avenç és possible quan el seu entorn més proper i significatiu l’atén, el reconeix, l’escolta, li respon i li ofereix eines per explorar i avançar en aquests llenguatges.

L’àrea de comunicació i llenguatges precisa aquestes eines per mitjà dels continguts que integren procediments i habilitats, coneixements i actituds, i que acompleixen una triple funció comunicativa, lúdico-creativa i representativa.

La interiorització i l’ús dels diferents llenguatges ha de permetre a l’infant anar esdevenint una persona capaç de comunicar-se i expressar-se de forma ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals, augmentant la seva creativitat, autonomia, seguretat i habilitats relacionals intrapersonals i interpersonals.

La llengua oral serà la base i el mitjà dels seus aprenentatges, de la representació, de la comunicació i del gaudi, en els llenguatges plàstics, musical i corporal, en l’escolta activa, en l’exploració i en la interpretació i la creació.

Els diferents usos i funcions dels diferents llenguatges es treballaran en un ambient amb condicions favorables i on es desenvolupi la comunicació tant verbal com no verbal. Per això és imprescindible establir una relació afectiva positiva entre l’infant i la persona adulta, i entre els mateixos infants.  

En aquesta àrea els diferents llenguatges es presenten interrelacionats, en uns mateixos blocs de coneixements adreçats a desenvolupar capacitats i on els recursos lingüístics i comunicatius també són claus per al seu desenvolupament personal i per a l’adquisició de nous coneixements.

ACTIVITATS  COMPLEMENTÀRIES

Aquestes activitats tenen la finalitat d’assegurar que els alumnes puguin créixer i madurar en tots els aspectes de la seva personalitat, d’acord amb els objectius de l’educació integral definida en el Caràcter Propi del Centre. La programació del conjunt d’aquestes activitats educatives, forma part de la Programació de Centre.

Aquestes activitats es realitzen dins l’horari escolar en el temps que supera les hores lectives del currículum obligatori.

A l’etapa d’educació infantil són les següents:

  • DUNA
  • TALLER D’ANGLÈS
  • TALLER DE DANSA
  • TALLER D’EXPRESSIÓ ORAL
  • TALLER COGNITIU EMOCIONAL 

Més informació en el document adjunt (CAPACITATS I OBJECTIUS EDUCACIÓ INFANTIL) 

 


Arxius d'interèsTambé et pot interessar...

TALLERS D'APRENENTATGE

Quan l'alumne esdevé protagonista

llegir més »

EMOCIONA'T

Programa d’Ensenyament i Aprenentatge Feliç (PEAF) a Educació Infantil i Cicle Inicial. El Programa d’Ensenyament i Aprenentatge Feliç (PEAF) es p...

llegir més »

PLA LECTOR

#ensagradallegir

llegir més »