CONEIXEMENT DEL MEDI EN LLENGUA ANGLESA (AICLE) 3r a 6è

L’objectiu d’aquest taller consisteix en treballar la llengua en funció del coneixement d’una assignatura com és el coneixement del medi: natural, social i cultural, per incentivar en l’alumne/a l’interès per comprendre les explicacions orals i escrites, fomentant també la seva participació a l’hora d’assolir els coneixements.

Fer d’aquest projecte una eina vivencial per tal de millorar la seva comprensió i domini de la llengua anglesa, tot reforçant les seves habilitats de Medi. També et pot interessar...

TALLERS D'APRENENTATGE

Quan l'alumne esdevé protagonista

llegir més »

EMOCIONA'T

Programa d’Ensenyament i Aprenentatge Feliç (PEAF) a Educació Infantil i Cicle Inicial. El Programa d’Ensenyament i Aprenentatge Feliç (PEAF) es p...

llegir més »

PLA LECTOR

#ensagradallegir

llegir més »