PLA D'IMPULS A LA LECTURA (ILEC)

A l’escola continuem innovant i participant en nous projectes, és per això que aquest curs començarem el projecte del  Pla d'Impuls a la Lectura, que es realitza en algunes de les escoles de Catalunya i que organitza el Departament d'Ensenyament.

El projecte s'ha d'implementar en els pròxims tres cursos. Ja s’ha començat la formació i els grups de treball, buscant la millora en la qualitat de l'aprenentatge del nostre alumnat.

El objectius general d’aquest projecte són:

-       Millorar la competència lectora per augmentar el rendiment acadèmic de tot l’alumnat i afavorir així l’èxit educatiu.

-       Aconseguir que els infants i joves assumeixin les seves responsabilitats com a aprenents autònoms amb capacitat per accedir a la informació i al coneixement, fent de la lectura l’eina  per a l’aprenentatge en totes les àrees i matèries del currículum.

-       Formar bons lectors que gaudeixin i aprenguin llegint.

En aquest sentit, també es preveuen diversos objectius estratègics per a tots els sectors que formem la comunitat educativa.

Per l’alumnat es preveuen els objectius següents:

-       Incorporar l’autoavaluació com a estratègia d’aprenentatge que els permeti autoregular el procés de comprensió.

-       Incrementar l’estona de dedicació a la lectura i el nombre de llibres llegits al llarg de l’any.

-       Incorporar la reflexió sobre què i com s’ha après, explicitant les estratègies de lectura que s’utilitzen.

-       Elaborar un dossier de lectura.

 

Per els/les mestres:

-       Planificar les unitats didàctiques desenvolupant les estratègies metodològiques d’acord amb l’evolució dels aprenentatges del seu alumnat.

-       Incorporar l’avaluació com a eina del mateix procés d’ensenyament.

-       Articular els objectius de les activitats a partir d’allò que l’alumnat hauran de demostrar què han après.

Per a les escoles:

-       Incorporar la lectura i les estratègies de comprensió lectora en totes les àrees.

-       Establir una estratègia d’escola adequada a les necessitats diagnosticades a partir dels resultats de l’avaluació interna i externa, i complementada amb les avaluacions generals del sistema.

Per a les famílies:

-       Trobar una estona diària (de 10 a 20 minuts) per llegir amb l’alumnat o llegir al seu costat per reforçar els hàbits de bon lector i la lectura autònoma.

-       Conèixer la metodologia de l’aprenentatge de la lectura a l’escola.

-       Aplicar les orientacions de com poden contribuir a fer dels seus fills uns bons lectors.

 

 També et pot interessar...

TALLERS D'APRENENTATGE

Quan l'alumne esdevé protagonista

llegir més »

EMOCIONA'T

Programa d’Ensenyament i Aprenentatge Feliç (PEAF) a Educació Infantil i Cicle Inicial. El Programa d’Ensenyament i Aprenentatge Feliç (PEAF) es p...

llegir més »

PLA LECTOR

#ensagradallegir

llegir més »