PLA LECTOR

Pla Lector de la nostra escola parteix d’aquests tres objectius:

 • El gust per la lectura.
 • Assolir una bona mecànica i expressió lectores.
 • Assolir una bona comprensió lectora en diferents tipologies de text.

Tenint en compte que es parteix tant de la lectura col·lectiva com la individual, les propostes que fem tenen en compte treballar la lectura en aquests dos àmbits:

 1. 1.   Lectura col·lectiva en veu alta.
 2. 2.   Lectura individual silenciosa.

Cada dia es realitzen 30 minuts diaris de lectura des de 1r fins a 6è. El contingut d’aquesta mitja hora a Educació Infantil es destina a assolir el procés de la mecànica lectora (Consciència fonològica i lectura).

 1. 1.   Lectura col·lectiva en veu alta.

El mestre llegeix un dia a la setmana un capítol, pàgines,.. del llibre proposat aquest curs El llibre de la selva de Rudyard Kipling.

Es recomana que després de la lectura hi hagi un diàleg, una posada en comú de l’apartat llegit (personatges, autor, lloc,..)

Els cursos de P5, CI i 3r es llegeix una adaptació de l’obra per a infants. A 4t i CS es llegeix una versió original traduïda al català.

 

 1. 2.   Lectura individual silenciosa.

Tres dies a la setmana es llegirà en amb els llibres que hi ha a la biblioteca d’aula. També els poden portar a casa. Els llibres de biblioteca d’aula no es poden endur a casa.

Un dia a la setmana amb el llibre que treballa cada curs a Pla Lector. Un cop tots els alumnes l’hagin acabat se’n farà un fòrum-debat (els posem suggeriments: anàlisi personatges, acció, autor,..) És molt important l’acompanyament de l’alumne per part del mestre, a l’hora de triar el llibre que vol llegir. 

Altres activitats:

 • Concurs de lectura en veu alta organitzat per l’escola des de 1r a 6è.
 • La biblioteca de l’escola és pensada com un espai per venir a llegir llibres que no troben a l’aula (de consulta, cerca d’informació) i també consta d’un racó tou per a Infantil on gaudeixen de l’hora del conte un cop a la setmana.
 • Participació al XII certamen de lectura de Catalunya en veu alta
 • Participació al concurs Atrapallibres organitzat per Clijcat
 • Inscripció a L’Autor ens visita.

En aquest apartat cal remarcar el portal de XIM I XESCA que els nostres alumnes hi accedeixen a través de la plataforma.

Què és Xim i Xesca?

Xim i Xesca és un portal per fomentar la lectura i la comprensió lectora que es basa en dos sistemes tradicionals: preguntar sobre el text llegit per mesurar la capacitat lectora del nen i premiar via punts per estimular-lo. Aquests mètodes els hem integrat en un entorn ordinador/web per fer-ho més atractiu per al nen i més fàcil i útil per al mestre.

A Xim i Xesca no hi ha llibres, hi ha qüestionaris de llibres, de manera que quan un nen s’ha llegit un llibre pot entrar i respondre les preguntes per veure si ha entès el que ha llegit; si  respon bé, guanya punts.

Per al nen els punts són l'incentiu per llegir posant atenció en allò que llegeix i per seguir llegint. Per al mestre els punts són l'eina per fomentar la lectura entre els seus alumnes i detectar problemes de comprensió. Els punts es guarden durant tot el curs i d’un curs a l’altre.

El qüestionari es pot respondre a casa, a l’escola o a la biblioteca, ho pot fer l'alumne sol o amb l’ajuda dels pares o del padrí lector.

A Xim i Xesca (http://www.ximixesca.com/) hi ha més de 2.200 qüestionaris de comprensió lectora de llibres en català i en castellà per a lectors de 5 a 14 anys, de moltes editorials i d’autors d’arreu del món. Es poden veure tots els llibres a l’enllaç “Veure tots els llibres'.
També et pot interessar...

TALLERS D'APRENENTATGE

Quan l'alumne esdevé protagonista

llegir més »

EMOCIONA'T

Programa d’Ensenyament i Aprenentatge Feliç (PEAF) a Educació Infantil i Cicle Inicial. El Programa d’Ensenyament i Aprenentatge Feliç (PEAF) es p...

llegir més »

PLA LECTOR

#ensagradallegir

llegir més »